• tõlked, korrektuur, toimetamine – kvaliteetselt ja usaldusväärselt
  küljendus- ning kujunduslahendused – asjatundlikult ja loovalt
  kvaliteettrükised – kiiresti ja mugavalt
 • VISIOON
  Olla tõlke- ja kujundusteenuste sektoris parim kvaliteetse kompleksteenuse pakkuja.

  MISSIOON
  Aidata kaasa multikultuurse ärisuhtluse teostumisele kõrgetasemelise mitmekeelse kirjasõna ja visuaalse kuvandi kontseptsioonide teostamise vormis.

  Taust ja tänapäev

  AD 3DOORS alustas 1992. aastal esmalt reklaami- ja kujundusteenuste pakkujana. Oma osa tegevuse sellisel väljakujunemisel oli tookord tegevusse kaasatud inimestel, nende oskusteabel ning kunstihariduslikul taustal.
   
  Visuaalne kujund ja tekst (ka tõlketekst) on alati väga tihedalt seotud. Nii leidsime, et on oluline pakkuda klientidele lisaväärtust, ühendades kujundusteenused tõlketöödega.
   
  Tõlketeenuste pakkumise väljaarendamise tingis ka üha suurenev nõudlus. Meie tõlkebüroo meeskonda kuuluvad oma valdkonna professionaalid (tõlgid, tõlkijad, keeletoimetajad, erialatoimetajad, kujundajad), kes annavad alati oma parima, lähtudes klientide nõudmistest ja vajadustest.
   
  Lisaks tõlketeenusele ja kujundamisele (DTP teenused) oleme alates asutamisest jätkuvalt osutanud trükiteenuseid, et pakkuda klientidele mugavat võimalust saada tõlkimisega seotud teenused ühest kohast. Nii ongi meie tõlkebürool kolm ”ust” ehk põhiteenust: tõlkimine, küljendamine, kujundamine ja trükkimine, et pakkuda klientidele kiiresti ja mugavalt kvaliteetset kompleksteenust.
  Üha suurenev rahvusvaheline suhtlus ja piiriülene koostöö eeldab kindla ja usaldusväärse tõlkepartneri olemasolu.On tähtis, et tõlkepartner suudaks pakkuda ka lisateenuseid, alates reklaamtekstide kirjutamisest kuni valmis trükiseni. Nii jätame klientidele võimaluse keskenduda oma põhitegevusele.

  Alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga oleme osutanud tõlketeenuseid paljudele EL-i liikmesriikide ettevõtetele ja koostööpartneritele. Tänaseks on tõlkebürool lojaalsed püsikliendid ja ka koostööpartneritest tõlkijad enamikus ELi liikmesriikides. AD 3DOORS tõlkebüroo avatud suhtlusstiiliga multikultuurne lähenemine ja rahvusvahelised projektijuhtimise kogemused on teinud meist tõsiseltvõetava, lojaalse ning tunnustatud tõlketeenuse ja DTP teenuste pakkuja.
   
  Tere tulemast AD 3DOORSi kliendiks!
 • Portfoolios on esindatud valik meie kliente ja/või kaubamärke, kellele oleme teenuseid osutanud, ka allhankepartnerina.

 • Pakume oma klientidele paindlikku 3-ühes teenusepaketti: tõlge, kujundus ja trükk.

  Professionaalne tõlge, sh tekstide keeleline ja erialane toimetamine, kliendisõbralik projektijuhtimine, kaasaegne tõlketarkvara – Teie äri eduks.

  Miks meie?

  Rohkem kui 25 aastat kogemust
  Tõlkebürool on rohkem kui 25 aastat kogemust, sh tõlke- ja projektijuhtimiskogemus rahvusvaheliste suurklientide mitmekeelsete tõlkeprojektide teenindamisel. Kasutame professionaalset tõlketarkvara ja meie tõlked läbivad kõik kvaliteetse tõlke valmimise etapid. Meie edu pandiks on suurte kogemustega tõlkijad, keeletoimetajad, erialatoimetajad, kujundajad jt.

  3 ühes teenusepakett - tõlge, kujundus ja trükk mugavalt ühelt teenusepakkujalt
  Kliendi kontaktisikuks määrame ühe projektijuhi, kes nõustab, abistab ja juhib kliendi projekti (nt tõlketöö ja DTP teenus) algusest lõpuni. Mis tahes kliendi soovitud muudatuste ning täienduste sisseviimine sujub seega tõrgeteta. Kliendile on see väga mugav, sest soovitud tulemuse saavutamiseks ei ole vaja suhelda erinevate kontaktisikute ja mitmete teenusepakkujatega.

  Ideest lahenduseni
  Oleme meelsasti Teile abiks – vajadusel idee algstaadiumist lõpplahenduseni. Tõlkimise või tervikprojekti etapid ehitame üles rätsepatööna, pidades silmas iga kliendi konkreetseid vajadusi.

  Varasemast projektist uueni – soodsalt, kiirelt ja kvaliteetselt
  Klientidel on võimalus kasutada uute ideede teostamiseks abimaterjalina meie juures varem valminud ja arhiveeritud tõlketöid ja kujunduslahendusi (DTP). Suhtume alati säästlikult klientide ressurssidesse. Nii näiteks säästab klient oluliselt tõlkemälude abil korduvate tekstiosade tõlkekuludelt. Klient hoiab kokku ka DTP kuludelt, kui otsustab näiteks kasutada mitmekeelsetes tõlkematerjalides olemasolevat või ühesugust kujundust. Kõik tõlketööde konfidentsiaalsusnõuded on AD 3DOORS tõlkebüroos alati täidetud.

 • 1. Tõlge

  2. Kujundus

  3. Trükk

  Hinnapäring

  * Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi:
    Ettevõtte ärinimi:
    Aadress:
  * Telefon :
  * E-post:
  * Lähtekeel(ed): * Sihtkeel(ed):
  * Valdkond:
  Maht
  * Vali maht või lisa failid
  Lisa failid kokkupakitult:
   


  Muu lisainformatsioon:
  Kui soovid muid lisateenuseid, vajuta Järgmine
  Kui päring on täidetud, vajuta Valmis.

  Olemasolev(ad) kujundusfail(id):
   
  Soovitav lahendus:
  Päringu andmete muutmiseks või täiendamiseks vajuta Tagasi.
  Kui soovid muid lisateenuseid, vajuta Järgmine.
  Kui päring on täidetud, vajuta Valmis

  * Trükise nimetus: Muu:
  Materjalid esitatakse: muu:
  tiraaž * Formaat:
  Paberi nimetus: Paberi grammkaal
  Kui paberi grammkaal ei ole teada, arvestame pakkumises soovitusliku paberiga.
  * Värvilisus: Lakkimine:
  * Esiküljel: * Järeltöötlus:
  * Tagaküljel: Pakendamine:
  Transport: Tarneaadress:
  Märkus: pakendamise ja transpordi info mittenäitamisel pakkumine nimetatud kulusid ei sisalda.
  Muu trükise lisainfo:
  Päringu andmete muutmiseks või täiendamiseks vajuta Tagasi.
  Kui päring on täidetud, vajuta Valmis.

 • Kontakt

  AD 3DOORS OÜ  
  Värvi 5, 10621 Tallinn

  Tel: 744 1234
  Tel: 608 8426
  GSM: 5304 7952  
   
   
  info@ad3doors.ee
   
   
  Tööpakkumine
   
  Pakume koostööd tegusatele tõlkijatele.
  Koostöösoov koos CV ja töönäidistega saata: translation@ad3doors.com  Andmekaitsepoliitika