Tõlkeprotsess toetub standardiseeritud töövooskeemile, tagades kvaliteetse tulemuse.

Töövoo näidisskeem

Esitatud tõlkebüroo töövoo näidisskeemis oleme välja toonud teenuseprojekti  põhietapid. Iga kliendi ülesande täitmisel kujuneb töövoog vastavalt osutatava teenuse komponentidele.