Tõlkemäluserveri abiga on kõik kiired või suured tõlketööd hõlpsasti teostatavad.

Tõlkemäluserver

Kasutame ühena esimestest Eesti tõlkebüroodest professionaalset SDL Trados tõlkemäluserverit (vt. ka www.trados.com), mis võimaldab muuhulgas:
suure tõlkeprojekti tõlkimist optimaalseima ajaga (tõlkemälu paralleelkasutust mitme tõlkija vahel);
erinevate tõlkeprojektide ja/või erinevate keelepaaride tõlkemälude samaaegset kasutamist;
ühtset keskset kontrollitud tõlkemälude haldamist.
Tõlkemäluserver on AD 3DOORS omanduses ja kasutajaõigusi tõlkidele ja toimetajatele annab meie administraator.
 
Tõlkemäluserveri abiga on kõik kiired või suured tõlketööd hõlpsasti teostatavad, tegemata allahindlusi kvaliteedis.
 
Lisainformatsioon: info@ad3doors.ee