Tõlkemälu (TM) on tõlkimise käigus tõlkija(te) poolt loodav lähte- ja sihtkeele lausepaaride ehk tõlkesegmentide kogum, mis loob kahe keele vahele seose.

Tõlkemäluprogrammid

Mõiste ja olemus

Tõlkemälu (TM) on tõlkimise käigus tõlkija(te) poolt loodav lähte- ja sihtkeele lausepaaride ehk tõlkesegmentide kogum, mis loob kahe keele vahele seose.

TM-i eesmärgiks on eelkõige:
  • kiirendada tõlkimisprotsessi; 
  • ühtlustada terminikasutust;
  • säästa kliendi raha olemasolevate tõlkesegmentide arvelt. 

Ühtlasi võib klient kindel olla, et varem kooskõlastatud ja/või eelnevalt kinnitatud tekstiosad säilivad tõlkimise käigus muutumatul kujul. Kui tõlkebürool on aga ettepanekuid eelnevalt mujal tõlgitud teksti osas, siis muudatused viime sisse ainult kooskõlastatult kliendiga.

AD 3DOORS kasutab rahvusvaheliselt tunnustatuimat tõlkemäluprogrammi SDL Trados (vt www.trados.com).  

Erinevate tõlkeprojektide raames on meil kogemused töötamisest ka teiste TM-programmidega (SDLX, Star Transit, Logoport jt).

Teksti kujunduse säilitamine
TM-programmide lisaeelis on võimalus säilitada kujundust minimaalse ajakuluga.

AD 3DOORS projektijuhid teevad kogu tõlkeprotsessi käigus tihedat koostööd kujundajatega (vt töövoo näidisskeemis). Kujundajad hoolitsevad, et tekst enne tõlkimist vajalikku tõlkeformaati tõsta ning tagavad teksti hilisema uuestiküljendamise ja kujundamise.
Kindlustame, et tõlkimise käigus pikenenud tekst ära mahuks, otsime vajadusel sobiva fondi (kui olemasolev font sihtkeeles puudub – eriti sage on see probleem vene, läti ja leedu keeles) ja vaatame, et mis tahes muud tehnilised nõuded oleksid täidetud.

Kokkuhoid küljendamiselt/kujundamiselt
TM-programmidega varem kujundatud tekstide tõlkimisel säästame oluliselt kliendi raha, sest tõlkimisele järgnev küljendamine on tänu TM-programmis sisalduvatele koodidele osaliselt eelprogrammeeritud. Samuti viib see inimliku eksimisvõimaluse küljendamisel miinimumini.
Kui varasem kujundus on olemas ja vajate vaid tõlget ja mõni teenuseosutaja küsib liiga kõrget kujundustasu, siis soovitame võtta võrdlev pakkumine meilt.