Tõlkebürool on 20-aastane kogemus, sh tõlke- ja projektijuhtimiskogemus rahvusvaheliste suurklientide mitmekeelsete tõlkeprojektide teenindamisel.

Portfoolio

Portfoolios on esindatud valik meie kliente ja/või kaubamärke, kellele oleme teenuseid osutanud, ka allhankepartnerina.